กำหนดการปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาท (ชั่วคราว) ของธนาคารออมสิน วันที่ 15/09/2566 เวลา 16:45 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 15 Sep 2023 เมื่อ 05:09 PM

ตามที่ธนาคารออมสินมีกำหนดการปรับปรุงระบบการทำธุรกรรมของธนาคาร บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จึงมีกำหนดการปิดระบบถอนเงินบาทไปยังธนาคารออมสินเป็นการชั่วคราว ตามกำหนดการต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการถอนเงินบาทผ่านธนาคารอื่น ๆ ได้ตามปกติ


กำหนดการ

เรื่อง           ธนาคารออมสินปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทชั่วคราว

วันที่           15 กันยายน 2566

ตั้งแต่เวลา  16:45 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึง              17:15 น. (เวลาประเทศไทย)


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว