ประกาศการเพิ่มเหรียญ: RealX

แก้ไขเมื่อ Fri, 15 Sep 2023 เมื่อ 01:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) จะดำเนินการเพิ่มเหรียญ RealX เข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ โดยเหรียญ RealX จัดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (อ้างอิงเกณฑ์การแบ่งประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล) ตามข้อมูลเบื้องต้นดังนี้


ข้อมูลเบื้องต้นของเหรียญ RealX*

 • RealX เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Asset-backed investment token) ออกโดย บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (“ผู้ออกเหรียญ RealX”)

 • คำนวณผลตอบแทนตามรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิในปีที่ 1-10 ของคอนโดมิเนียมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งได้มีการรับประกันรายรับสุทธิในช่วงปีที่ 1-5 ของโครงการที่ 4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.75% และ 5.00% ต่อปี ตามมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามลำดับ 

 • ผู้ออกเหรียญ RealX มีแนวคิดที่จะทำให้โทเคนมีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนพื้นที่คงเหลือของทรัพย์สินโครงการ โดยการเผาเหรียญ (Burn) ตามสัดส่วนของห้องชุด (ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของโครงการ) ที่ถูกขายไป จนกระทั่งเหรียญถูกเผาทั้งหมด ณ เวลาที่ผู้ออกเหรียญ RealX จำหน่ายห้องชุดได้ครบถ้วนแล้ว


* โปรดศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (อ้างอิง) และความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ https://realxtoken.finance/  


กำหนดการเปิดให้บริการบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

 • เปิดบริการฝากเหรียญ RealX

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย)

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ที่อยู่กระเป๋าที่รองรับสินทรัพย์ดังกล่าว และทำการโอนผ่านบล็อกเชนเครือข่าย Token X (TKX Chain) เท่านั้น

 • รองรับการฝากเหรียญ RealX จากตลาดแรก โดยเจ้าของบัญชีบนแอปพลิเคชัน Token X (ที่ใช้ในการโอนเหรียญ RealX) และบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (ที่รับโอนเหรียญ RealX) ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน และลงทะเบียนบัญชีดังกล่าวโดยใช้ชื่อเดียวกัน

 • ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเหรียญ RealX จากการสั่งจองบนแอปพลิเคชัน Token X ซึ่งเป็นตลาดแรก (Primary market) สามารถกดสร้างและคัดลอกที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) เหรียญ RealX บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อใช้ในการโอนเหรียญ RealX จาก Token X wallet มาทำการซื้อขายที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้ (กดที่นี่เพื่อดูวิธีสร้างที่อยู่กระเป๋า

 • เปิดบริการซื้อขายเหรียญ RealX

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศไทย)

** โปรดตรวจสอบราคาปัจจุบันของ RealX ก่อนตัดสินใจลงทุน

 • เปิดบริการถอนเหรียญ RealX

จะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทางสื่อสารหลักของบริษัทฯ


หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดให้บริการถอนเหรียญ RealX ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รวมถึงดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะมีประกาศให้ทราบตามลำดับหากมีการเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ

 • ราคาอาจมีความผันผวนหลังจากเปิดระบบซื้อขาย อันเนื่องมาจากกลไกของตลาด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงทุน

 • Wallet address ที่รองรับสำหรับการโอนเหรียญ RealX ต้องเป็น Whitelist address เท่านั้น

 • การระบุที่อยู่กระเป๋าปลายทางของเหรียญไม่ถูกต้อง อาจทำให้สินทรัพย์ของท่านสูญหาย เนื่องจากธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกหรือกู้คืนได้

 • การกำหนดสิทธิต่าง ๆ ของเหรียญ RealX เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน ซึ่งออกและกำหนดโดยผู้ออกเหรียญ RealX ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. 

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้


ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว