การสร้างออร์เดอร์โดยใช้สมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) และเมนูรายการเทรดล่าสุด (Latest Trades) บนเว็บเบราว์เซอร์

แก้ไขเมื่อ Tue, 19 Sep 2023 เมื่อ 05:48 PM

เพื่อความสะดวก ท่านสามารถกดเลือกราคาที่ต้องการจากสมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) หรือจากเมนูรายการเทรดล่าสุด (Latest Trades) เมื่อสร้างออร์เดอร์ซื้อ/ขายได้ นอกเหนือจากการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. ไปที่หน้าตลาดของเหรียญที่ต้องการตั้งออร์เดอร์


2. กดเลือกราคาที่ต้องการ โดย

  • กดที่แถบรายการในเมนู สมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) (ในส่วนของราคา Bid หรือ Ask ก็ได้)

  • กดที่แถบรายการในเมนู รายการเทรดล่าสุด (Latest Trades)


3. ราคาที่ท่านกดเลือกจากรายการใน Order Book หรือ Latest Trades จะมีผลให้ข้อมูลปรากฏในแต่ละช่องดังนี้


แถบ

ช่อง

Order Book สีแดง

(ราคา Ask)

Order Book สีเขียว

(ราคา Bid)

รายการเทรดล่าสุด

(Latest Trades)

ซื้อ (Buy)

ขาย (Sell)

ซื้อ

(Buy)

ขาย (Sell)

ซื้อ

(Buy)

ขาย (Sell)

Limit

ราคาต่อเหรียญ

เงินที่ต้องการจ่าย

✔✔

-

-

-

-

-

เหรียญที่ต้องการขาย

-

-

-

✔✔✔

-

-

Market

ราคาต่อเหรียญ

-

-

-

-

-

-

เงินที่ต้องการจ่าย

✔✔

-

-

-

-

-

เหรียญที่ต้องการขาย

-

-

-

✔✔✔

-

-

Stop-Limit

ราคา (ลิมิต) ต่อเหรียญ

เงินที่ต้องการจ่าย

✔✔

-

-

-

-

-

เหรียญที่ต้องการขาย

-

-

-

✔✔✔

-

-


  • ✔ คือ ราคาต่อเหรียญที่ท่านต้องการตั้งซื้อหรือตั้งขาย ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับที่กดเลือกจาก Order Book หรือ Latest Trades

  • ✔✔ คือ ยอดเงินที่ท่านต้องจ่าย หากตั้งราคาซื้อเหรียญดังกล่าว ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของปริมาณซื้อสะสมในหน่วยไทยบาท (Volume THB) ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน ณ เวลานั้น

  • ✔✔✔ คือ จำนวนเหรียญที่จะขายออกจากบัญชีของท่าน หากตั้งราคาขายเหรียญดังกล่าว ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของปริมาณขายเหรียญสะสม (Volume Token) ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินยอดคงเหลือ (Available balance) ของเหรียญนั้น ๆ ที่ท่านถือครองอยู่ ณ เวลานั้น

  • - คือ ไม่แสดงข้อมูล หรือ ไม่มีช่องข้อมูลนั้น ๆ ในหน้าดังกล่าว


ตัวอย่างการแสดงผลหลังกดเลือกรายการจากสมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book)ตัวอย่างการแสดงผลหลังกดเลือกรายการจากเมนูรายการเทรดล่าสุด (Latest Trades)4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในแต่ละช่องตามต้องการ


5. กดปุ่มซื้อหรือขาย เพื่อส่งออร์เดอร์เข้าสู่ระบบ


บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว