เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับการเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายใหญ่พิเศษของ Token X

แก้ไขเมื่อ Tue, 25 Jul 2023 เมื่อ 12:59 PM

Token X จำแนกนักลงทุนออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่


1. นักลงทุนรายย่อย: สามารถลงทุนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อโครงการ

2. นักลงทุนรายใหญ่หรือรายใหญ่พิเศษ: สามารถลงทุนได้ไม่จำกัดวงเงิน


สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนมากกว่า 300,000 บาท จำเป็นต้องส่งเอกสารเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นประเภทนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ โดยมีคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้


1. คุณสมบัติผู้ลงทุน HNW & UHNW

2. เอกสารที่ใช้เพื่อพิจารณาความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (กรณีบุคคลธรรมดา)


หากท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถกรอก หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ และส่งไปที่อีเมล [email protected] เพื่อให้ทาง Token X พิจารณาเปลี่ยนสถานะเป็นนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายใหญ่พิเศษต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว