วิธีการเปิดบัญชี Token X และจองซื้อเหรียญ RealX

แก้ไขเมื่อ Tue, 25 Jul 2023 เมื่อ 11:50 AM

ก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Token X โปรดตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • มีบัญชีออมทรัพย์ (บัญชีเดี่ยว) ผูกกับ SCB Easy App

  • มีเบอร์มือถือที่ผูกกับ SCB Easy App

  • ไม่เคยเปิดบัญชีกับ Token X ด้วย SCB Easy App

  • ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว


หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวครบทุกข้อ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย


ขั้นตอนที่ 1: การสมัครเปิดใช้งานและกรอกข้อมูลส่วนตัว


1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Token X ที่ https://tokenxapp.page.link/Y9hd หรือจาก App Store / Play Store 

2. กดปุ่ม “สมัครใช้งาน”

3. อ่านข้อตกลงให้เข้าใจ ก่อนกดยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และกดปุ่ม “ถัดไป”

4. กดยินยอม หรือไม่ยินยอมสำหรับการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

5. ใส่รหัสแนะนำเป็น BKREALX ก่อนกรอกอีเมลสำหรับเปิดบัญชี Token X และกดปุ่ม “สมัครใช้งาน”

6. กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทางอีเมล

7. ตั้งรหัสผ่าน และกด “ถัดไป”

8. ตรวจสอบคุณสมบัติ และกด “ถัดไป”

9. กดปุ่ม “ดำเนินการเปิดบัญชี”

10. กดปุ่ม “อนุญาต” ในหน้าคำยินยอม

11. ยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

12. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใช้งานอีกครั้ง และกด “ถัดไป”

13. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และกด “ถัดไป”

14. กรอกเลขหลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

15. ระบุที่อยู่ปัจจุบัน และกด “ยืนยัน”

16. ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่อยู่ที่ทำงาน และกด “ถัดไป”

17. เลือกสถานภาพ (สมรส หรือ โสด) และกด “ถัดไป”

18. ระบุข้อมูลการศึกษาและอาชีพ และกด “ถัดไป”

19. ระบุข้อมูลรายได้และแหล่งที่มา และกด “ถัดไป”

20. ระบุข้อมูล FATCA เพื่อตรวจสอบความเป็นพลเมืองอเมริกัน และกด “ถัดไป”

21. เลือกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการผูกกับบัญชี Token X เพื่อใช้ในการทำธุรกรรม และกด “ถัดไป”

22. เลือกประเภทของกลุ่มผู้ลงทุน และกด “ถัดไป”

  • ผู้ลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อโครงการ

  • ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

23. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง และกดยืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม “ยืนยัน”


ขั้นตอนที่ 2: การสมัครใช้งานวอลเล็ท


1. อ่านทำความเข้าใจข้อควรรู้ ก่อนกดปุ่ม “สมัครใช้งานวอลเล็ท”

2. อ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับรหัสกู้คืนวอลเล็ท และกดปุ่ม “ตกลง”

3. จดรหัสและลำดับของทั้ง 12 คำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดถูกต้องและครบถ้วน และกดปุ่มยืนยัน ก่อนกด “ถัดไป”

4. เรียงลำดับของรหัสทั้ง 12 คำให้ถูกต้อง และกด “ถัดไป”

5. ตั้งรหัส PIN 6 หลักสำหรับการเข้าใช้งานวอลเล็ท Token X


ขั้นตอนที่ 3: ทำแบบทดสอบก่อนเริ่มลงทุน


ตอบคำถามทั้ง 14 ข้อให้ถูกต้อง (หากตอบผิด ให้ตอบใหม่อีกครั้ง) และกด “ถัดไป”


ขั้นตอนที่ 4: ทำแบบประเมินความเสี่ยง


1. ทำแบบทดสอบ 12 ข้อ และกด “ถัดไป”

2. กดยอมรับเงื่อนไขในการลงทุน และกด “ถัดไป”


ท่านสามารถดูวิดีโอตัวอย่างสำหรับการเปิดบัญชี Token X ได้ที่ วิธีเปิดบัญชี Token X: Future Of Investment


เมื่อท่านดำเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอนข้างต้น ท่านสามารถเริ่มลงทุน รวมถึงทำการจองซื้อเหรียญ RealX ได้ โดยในส่วนนี้จะมีขั้นตอนดังนี้


การจองซื้อเหรียญ RealX 


เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดสมัครผ่านลิงก์ https://tokenxapp.page.link/Y9hd และ กรอก Referral Code: BKREALX ในขั้นตอนการจองซื้อทุกครั้ง


1. กดปุ่ม “เริ่มลงทุน”

2. กดปุ่ม “โทเคน”

3. ไปที่หัวข้อ “โทเคนที่เปิดจองอยู่”

4. เลือกโทเคนที่ต้องการ ในที่นี้คือ RealX Token

5. อ่านข้อมูลโครงการ และกดปุ่ม “จองซื้อ” เพื่อเริ่มทำรายการ

6. กดเลือกโทเคนที่ต้องการจองซื้ออีกครั้ง (ในที่นี้คือ RealX) และกด “ถัดไป”

7. ระบุจำนวนโทเคนที่ต้องการจองซื้อ เป็นจำนวนเต็ม และกด “ยืนยัน”

8. อ่านข้อมูลในเอกสาร Factsheet ก่อนกดรับทราบข้อมูล และกด “ถัดไป”

9. อ่านเงื่อนไข ก่อนกดปุ่มยอมรับ และกด “ถัดไป”

10. ใส่รหัสแนะนำ และกด “ยืนยันคำสั่งจองซื้อ”

  • ท่านสามารถใส่รหัส BKREALX ในขั้นตอนนี้ได้

11. ชำระเงินผ่าน SCB Easy App

12. รอการจัดสรรโทเคนตามระยะเวลาที่ผู้ออกเหรียญกำหนด


ท่านสามารถดูวิดีโอตัวอย่างได้ที่ วิธีจองซื้อและจัดสรรโทเคนดิจิทัลกับแอปฯ Token X หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://tokenx.finance/ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว