ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ RealX

แก้ไขเมื่อ Fri, 15 Sep 2023 เมื่อ 01:00 PM

RealX เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Asset-backed investment token) ออกโดยบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (“ผู้ออกเหรียญ RealX”) มีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล คือ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด และมีคอนโดมิเนียมจาก 3 โครงการต่อไปนี้เป็นแหล่งกระแสรายรับสำหรับผู้ถือโทเคนตามสิทธิที่ระบุในเอกสารโครงการ

  • โครงการพาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ (ไม่เกิน 138 ห้องชุด)

  • โครงการพาร์ค ออริจิ้น พญาไท (ไม่เกิน 123 ห้องชุด)

  • โครงการพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ (ไม่เกิน 100 ห้องชุด)


การระดมทุน (ICO)

ผู้ออกเหรียญ RealX ได้มีการเปิดระดมทุน (Initial coin offering) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ราคาเสนอขาย 182 บาทต่อโทเคน ผ่านแอปพลิเคชัน Token X โดยมีมูลค่าการระดมทุนที่ 2,400 - 3,500 ล้านบาท (เสนอขายประมาณ 19 ล้านโทเคน) ทั้งนี้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลจากผู้ออกเหรียญอีกครั้ง


สิทธิและสถานะของผู้ถือโทเคน

ผู้ถือโทเคนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ดังนี้

1. สิทธิในการได้รับผลตอบแทนรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิ ซึ่งมีการรับประกันรายรับสุทธิในช่วง 5 ปีแรกของโครงการ (ที่ 4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.75% และ 5.00% ต่อปี ตามมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามลำดับ)

2. สิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายห้องชุดของโครงการ 

3. สิทธิในการลงมติที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล


กำหนดการจ่ายผลตอบแทน

ผู้ถือโทเคนที่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนค่าเช่าสุทธิต้องเป็นผู้ถือโทเคน ณ เวลา 00:01 น. ของ 6 วันทำการภายหลังวันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ (แล้วแต่วันใดเป็นวันสิ้นสุดของเดือนในแต่ละปี) และวันที่ 15 พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีจนกระทั่งสิ้นสุดอายุของโทเคน


การเผาโทเคน (Burn)

กรณีที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ผู้ออกเหรียญ RealX จะทำการเผาโทเคนตามสัดส่วนของจำนวนตารางนิ้วของห้องชุดที่ถูกขายไปในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อให้โทเคนมีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนตารางนิ้วคงเหลือของทรัพย์สินโครงการ จนกระทั่งโทเคนถูกเผาทั้งหมด ณ เวลาที่ผู้ออกเหรียญ RealX ได้จำหน่ายห้องชุดได้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การเผาโทเคนจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปนับจากวันที่ก่อตั้งทรัสต์ โดยอาจมีการแจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม


* ข้อมูลในบทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดโดยผู้ออกเหรียญ โปรดศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (อ้างอิง) และความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://realxtoken.finance/ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว