ประกาศ: การเปลี่ยนชื่อเหรียญ Alpha Venture DAO เป็น Stella และสัญลักษณ์โลโก้เหรียญ

แก้ไขเมื่อ Wed, 28 Jun 2023 เมื่อ 06:00 PM

ตามที่ทีมงาน Alpha Venture DAO มีประกาศแจ้งเรื่อง การเปลี่ยนโลโก้และชื่อเหรียญ Alpha Venture DAO นั้น (อ้างอิงบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องบนระบบ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้


การเปลี่ยนชื่อเหรียญ

 • ชื่อเดิม: Alpha Venture DAO

 • ชื่อใหม่: Stella

 • ชื่อย่อเหรียญ ยังคงใช้ว่า ALPHA เช่นเดิม


การเปลี่ยนสัญลักษณ์โลโก้เหรียญ

 • สัญลักษณ์โลโก้ ALPHA ใหม่


โดยชื่อและสัญลักษณ์โลโก้ใหม่ของเหรียญ ALPHA จะปรากฏบนระบบของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป บนหน้าระบบต่อไปนี้

 • หน้ากระเป๋าสตางค์ (Wallet Page)

  • หน้าฝากเหรียญ (Coin Deposit)

  • หน้าถอนเหรียญ (Coin Withdrawal)

  • หน้าบันทึกที่อยู่กระเป๋า (Save Address)

  • หน้าประวัติการฝาก/ถอนเหรียญ (Coin Deposit/Withdrawal History)

  • อีเมลการฝาก/ถอนเหรียญ (Coin Deposit/Withdrawal Email)

 • หน้าประวัติธุรกรรม (History Page)

  • ธุรกรรมฝากเหรียญ (Coin Deposit Transaction)

  • ธุรกรรมถอนเหรียญ (Coin Withdrawal Transaction)

 • หน้าแสดงค่าธรรมเนียมเหรียญของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (https://www.bitkub.com/fee/cryptocurrency)

 • หน้าตลาดซื้อขายเหรียญ (Market Page)


หมายเหตุ:

 • การใช้งาน Public API จะยังคงใช้สัญลักษณ์และเรียกชื่อว่า ALPHA เช่นเดิม จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น

 • ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stella ได้ที่ https://stellaxyz.io/

 • กรณีฝากและถอนเหรียญ ALPHA กับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ โปรดใช้ที่อยู่กระเป๋าบนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) ในการทำรายการ และระบุข้อมูลในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ เนื่องจากธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกหรือกู้คืนได้

 • หากท่านทำการโอนเหรียญ ALPHA ไปยังกระเป๋าอื่น ๆ ที่ไม่รองรับเหรียญ Stella (ALPHA) อาจส่งผลให้สินทรัพย์ของท่านเกิดการสูญหาย และบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายในกรณีดังกล่าว

 • การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล ใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขาย รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


บริษัทขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้บริษัทเสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว