ประกาศแจ้ง: กำหนดการปิดระบบการส่งเอกสารยืนยันตัวตน ผ่านวิธีการอัปโหลดด้วยตนเองถาวร ตั้งแต่วันที่ 01/07/2566 เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Mon, 26 Jun 2023 เมื่อ 03:00 PM

เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทจะปิดระบบการส่งเอกสารยืนยันตัวตน ผ่านวิธีการอัปโหลดด้วยตนเองอย่างถาวร และจะเปิดให้ลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกกรณีทำการยืนยันตัวตนผ่านจุดบริการ Counter Service ณ ร้าน 7-Eleven (การทำ Dip Chip) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในความร่วมมือ และให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทมาโดยตลอด


หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทอาจพิจารณาออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว