ระบบซื้อขายเหรียญ FTM เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 07/06/2566 เวลา 08:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Jun 2023 เมื่อ 08:20 AM

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดระบบซื้อขายเหรียญ Fantom Network (FTM) ชั่วคราว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เพื่ออัปเกรดระบบ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง             ระบบซื้อขายเหรียญ FTM เปิดให้บริการตามปกติ

วันที่              7 มิถุนายน 2566

ตั้งแต่เวลา    08:20 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว