ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสรุปรายการภาษี (Tax Invoice) และคำถามที่พบบ่อย

แก้ไขเมื่อ Tue, 02 Jan 2024 เมื่อ 03:52 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีการจัดส่งเอกสารสรุปรายการภาษี หรือ Tax Invoice ให้ลูกค้าทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ผ่านระบบอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมสำเร็จบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อแจ้งข้อมูลสรุปรายการภาษีแบบรายวัน ให้ลูกค้ารับทราบ รวมถึงสามารถใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการยื่นภาษีของลูกค้าได้ โดยเอกสารสรุปรายการภาษีนี้จะถูกจัดส่งให้วันละ 1 ฉบับ/ท่านเท่านั้น (เฉพาะวันที่มีการทำธุรกรรมสำเร็จ) โดยรายละเอียดที่จะปรากฏในเอกสารมีดังนี้ 


1. ข้อมูลของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

2. ข้อมูลบัญชีของลูกค้า

3. วันที่ออกเอกสาร

4. ตารางสรุปค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมซื้อ ขาย ถอนเงินบาท/สินทรัพย์ดิจิทัล ทุกธุรกรรมรวมกัน ณ วันที่ทำธุรกรรมสำเร็จ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทรายการดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินบาท

 2. ค่าธรรมเนียมการขายสินทรัพย์ดิจิทัล

 3. ค่าธรรมเนียมการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

 4. ค่าธรรมเนียมการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

 5. เครดิตค่าธรรมเนียม (Fee Credit) ที่ได้รับจากการแลกเหรียญ KUB

5. สรุปข้อมูลภาษี

 • ยอดที่บริษัทนำส่งต่อกรมสรรพากรตามกฎหมาย คือ ยอดค่าธรรมเนียมและรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม


รหัสในการเปิดไฟล์เอกสาร


เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทจะทำการจัดส่งเอกสารแบบเข้ารหัสไฟล์ไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดดูเอกสารได้โดยใส่รหัสดังนี้

 • ลูกค้าทั่วไป (KYC / Individual): รหัสในการเปิดไฟล์ คือ วัน/เดือน/ปีเกิด ในรูปแบบ ค.ศ.

เช่น เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2538 รหัสที่ใช้ในการเปิดไฟล์คือ 03081995
*ในกรณีบัตรประชาชนระบุแค่ปีเกิด เช่น 1990-00-00 รหัสสำหรับเปิดไฟล์จะเป็น 00001990

 • ลูกค้านิติบุคคล (KYB / Corporate): รหัสในการเปิดไฟล์ คือ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล

เช่น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มีเลขจดทะเบียนคือ 0105559117128 ดังนั้น รหัสในการเปิดไฟล์คือ 0105559117128

รูปตัวอย่างบางส่วนของเอกสารสรุปรายการภาษี (Tax Invoice) ที่ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล


คำถามที่พบบ่อย


1. ไม่ได้รับอีเมลสรุปรายการภาษี (Tax Invoice) จากบิทคับ ต้องทำอย่างไร

คำตอบ

ระบบของเราจะส่งเอกสารสรุปรายการภาษี (Tax Invoice) ให้ลูกค้าทางอีเมล ชื่อหัวข้ออีเมล “Bitkub Tax Invoice | สรุปรายการภาษี - (วันที่)” ภายในวันถัดไป หลังธุรกรรมสำเร็จ เช่น ลูกค้าทำรายการขายเหรียญ ABC สำเร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ลูกค้าจะได้รับเอกสารสรุปรายการภาษีส่งให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

 • หากไม่พบอีเมลในกล่องขาเข้า (inbox) แนะนำให้ตรวจสอบในกล่องสแปมหรือถังขยะเพิ่มเติม

 • หากไม่พบอีเมลในทุกกล่องของอีเมล ลูกค้าสามารถกดขอเอกสารมาได้ใหม่โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนเอง ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น (ดูวิธีการดาวน์โหลดเอกสารด้วยตนเองได้ ที่นี่ )


หมายเหตุ: ในกรณีที่มีปริมาณใบกำกับภาษีที่ต้องส่งให้เป็นจำนวนมาก หรือระบบขัดข้อง บริษัทจะทำการส่งเอกสารให้กับลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าทำธุรกรรมสำเร็จ


2. อยากได้ข้อมูลสรุปมากกว่า 1 วันต้องทำอย่างไร

คำตอบ

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป (KYC) สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารสรุปรายการภาษีได้ด้วยตนเอง (ดูวิธีการดาวน์โหลดเอกสารด้วยตนเองได้ ที่นี่ ) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้ สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดังนั้น หากต้องการข้อมูลมากกว่า 30 วัน ลูกค้าจำเป็นต้องกดดาวน์โหลดเอกสารสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการเพิ่มเติม (สามารถดาวน์โหลดได้หลายครั้ง)

 • สำหรับลูกค้านิติบุคคล (KYB) สามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ด้วยตนเองเช่นกัน (ดูวิธีการดาวน์โหลดเอกสารด้วยตนเองได้ ที่นี่ ) โดยเลือกเดือนที่ต้องการ ระบบจะรวบรวมใบกำกับภาษีสำหรับทุกวันที่มีการทำธุรกรรมสำเร็จในช่วงเดือนนั้น ๆ ส่งให้ทางอีเมล ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 12 เดือนต่อการดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดังนั้น หากต้องการข้อมูลมากกว่า 12 เดือน ลูกค้าจำเป็นต้องกดดาวน์โหลดเอกสารสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการเพิ่มเติม


3. ตัดรอบใบกำกับภาษีตอนไหน

คำตอบ

ระบบจะตัดรอบที่เวลาเที่ยงคืนของทุกวัน ตามเวลาประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ และจัดส่งข้อมูลสรุปรายการภาษีให้ลูกค้าภายในวันถัดไป


4. ข้อมูลในเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำอย่างไร

คำตอบ

หากลูกค้าพบว่าข้อมูลในเอกสารที่ได้รับไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Bitkub Support พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางเราตรวจสอบเพิ่มเติม


5. ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในใบกำกับภาษี ต้องทำอย่างไร

คำตอบ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Bitkub Support พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางเราให้ความช่วยเหลือต่อไป


6. มั่นใจว่าพิมพ์รหัสถูกแล้ว แต่เปิดไฟล์ไม่ได้

คำตอบ

ในกรณีนี้ ทางเราขอแนะนำดังนี้

 • ตรวจสอบว่ามีอักขระพิเศษที่พิมพ์เกินมาหรือไม่ เช่น การกด space bar / ช่องว่างก่อนกรอกรหัส การกดปุ่ม caps lock ค้างไว้โดยไม่ตั้งใจ ฯลฯ

 • ตรวจสอบภาษาของแป้นพิมพ์

 • หากตรวจสอบทุกอย่างและมั่นใจว่าถูกต้องดีแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Bitkub Support พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางเราให้ความช่วยเหลือต่อไป


สำหรับลูกค้านิติบุคคล (KYB) หากระบุเลขจดทะเบียนบริษัทถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ แนะนำให้ลองใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID หรือ ระบุข้อมูลสาขาเพิ่มตามที่ลูกค้าเคยกรอกเข้ามาตอนสมัครเปิดบัญชี

ตัวอย่าง

บริษัท ABC สาขาคลองเตย มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คือ 01xxxxxxxxxxx โดยระบุสาขา เป็น สาขาคลองเตย ตอนเปิดบัญชีกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ดังนั้น รหัสเปิดไฟล์ของลูกค้านิติบุคคลท่านนี้จะเป็น “01xxxxxxxxxxx สาขาคลองเตย” 


ทั้งนี้ หากลูกค้าพบปัญหาประการใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง บริษัทแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ Bitkub Support พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางเราให้ความช่วยเหลือต่อไป


7. ลูกค้านิติบุคคล (KYB) สามารถขอใบกำกับภาษีแบบรายเดือนได้อีกหรือไม่

คำตอบ

เนื่องจากบริษัทดำเนินการส่งใบกำกับภาษีเป็นรายวันให้กับลูกค้า KYB แล้ว ดังนั้น จะไม่มีการออกใบกำกับภาษีแบบรายเดือนให้ได้อีก เนื่องจากจะเกิดการคิดภาษีซ้ำซ้อน


8. อยากทราบวิธีการคำนวณข้อมูลในช่องต่าง ๆ ของเอกสาร

คำตอบ


1

ค่าธรรมเนียมการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ YYYY-MM-DD

a

2

ค่าธรรมเนียมการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ YYYY-MM-DD

b

3

ค่าธรรมเนียมการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันที่ YYYY-MM-DD

c

4

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินบาท ณ วันที่ YYYY-MM-DD

d

5

Fee credit ที่ได้รับจากการแลกเหรียญ KUB ณ วันที่ YYYY-MM-DD

e

6

รวม (Total)

a + b + c + d + e

7

ส่วนลด (Discount) 

เครดิตใด ๆ ที่ลูกค้านำมาใช้แทนค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขายสินทรัพย์ดิจิทัล + โบนัสที่ได้รับจากการแลกเหรียญ KUB เป็น fee credit

8

มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(Grand Total (VAT Included))

Total - Discount 

9

มูลค่าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(Grand Total (VAT Excluded)) 

Grand Total (VAT Included) / 1.07

10

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT) 

Grand Total (VAT Excluded) x 0.07 **


**ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งในการคำนวณแบบปัดเศษ เช่น ค่าที่คำนวณได้คือ 3.932 จะปัดเศษผลลัพธ์เป็น 3.93 หรือหากค่าที่คำนวณได้คือ 3.938 จะปัดเศษผลลัพธ์เป็น 3.94 เป็นต้นบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว