ปิดปรับปรุงระบบซื้อขายเหรียญ FTM ชั่วคราว วันที่ 07/06/2566 ตั้งแต่เวลา 00:05 น. ถึง 05:00 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่ออัปเกรดระบบ

แก้ไขเมื่อ Fri, 02 Jun 2023 เมื่อ 07:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดปิดระบบซื้อขายเหรียญ Fantom Network (FTM) เป็นการชั่วคราว เพื่ออัปเกรดระบบตามกำหนดการต่อไปนี้ โดยในช่วงการดำเนินการ ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายและยกเลิกคำสั่งซื้อขายเหรียญ FTM ได้ชั่วคราว ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่นได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบซื้อขายเหรียญ FTM (ชั่วคราว)
วันที่            วันที่ 7 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่เวลา   00:05 น. (เวลาประเทศไทย) 
ถึง                05:00 น. (เวลาประเทศไทย)
รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ชั่วโมง 55 นาที*
* หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป


หมายเหตุ: เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ท่านสามารถพิจารณายกเลิกคำสั่งที่ตั้งไว้ก่อนช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ


ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและให้การสนับสนุนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว