การเปลี่ยนค่าธรรมเนียมของเครือข่าย Terra Classic สำหรับธุรกรรมถอนเหรียญ Luna Classic จาก 0.2% เป็น 0.5% ของยอดธุรกรรมถอน

แก้ไขเมื่อ Thu, 08 Feb 2024 เมื่อ 05:21 PM

ตามที่ Terra Classic มีประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมถอน (tax burn) ของเหรียญ Luna Classic (LUNA) บนเครือข่าย Terra Classic นั้น บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ขอเรียนแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


Terra Classic ได้มีการลงมติเพื่อเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมถอน tax burn สำหรับธุรกรรมถอนเหรียญ Luna Classic บนเครือข่าย Terra Classic จากเดิมที่อัตรา 0.2% เป็น 0.5% ของยอดธุรกรรมถอน (หลังหักค่าธรรมเนียมการถอนปกติของระบบต้นทางแล้ว) และได้ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Proposal 11515) โดยค่าธรรมเนียมถอน tax burn ใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่บล็อก 12,902,399 เป็นต้นไป (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศของ Terra ได้ ที่นี่ )


สำหรับการถอน: Terra จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถอนในการทำธุรกรรมเหรียญ Luna Classic ผ่านเครือข่าย Terra Classic จากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ไปยังกระเป๋าปลายทาง ในอัตราใหม่เป็น 0.5% จากยอดถอน หลังหักค่าธรรมเนียมการถอนปกติของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์แล้ว (ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญได้ที่นี่)


สำหรับการฝาก: ยอดฝากเหรียญ Luna Classic ที่โอนจากกระเป๋าอื่น มายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จะเป็นยอดที่ถูกหักค่าธรรมเนียมการถอนและค่าธรรมเนียม tax burn จากกระเป๋าต้นทางแล้ว กรุณาตรวจสอบจำนวนเหรียญจากกระเป๋าต้นทางก่อนทำการยืนยันการฝากเข้ามาที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ 


หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทอาจพิจารณาประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป


ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว