ประกาศแจ้ง: การสร้างที่อยู่กระเป๋าเหรียญ LUNA ใหม่ หลังการเปิดระบบฝากถอนเหรียญ LUNA ในวันที่ 29/05/2566 เวลา 12:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Mon, 29 May 2023 เมื่อ 12:01 PM

ตามที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีการปิดระบบฝากถอนเหรียญดิจิทัล Terra Classic (LUNA) เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบตามแผนงานตามรอบปกติของบริษัท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


สิ่งที่ลูกค้าต้องดำเนินการ และการยกเลิกการใช้ที่อยู่กระเป๋าเดิมของเหรียญ LUNA


การพัฒนาระบบในครั้งนี้ ส่งผลให้ที่อยู่กระเป๋า หรือ Wallet Address ของเหรียญ LUNA ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) จะไม่สามารถใช้ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้อีก 

เพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์และความต่อเนื่องในการทำรายการฝากเหรียญ LUNA โปรดไปที่หน้าฝากเหรียญ LUNA เพื่อ กดสร้างและใช้ที่อยู่กระเป๋าใหม่เท่านั้น ในการทำรายการฝาก LUNA เข้ามายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ นับตั้งแต่การปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น ตามกำหนดการต่อไปนี้


คลิกที่นี่เพื่อสร้าง LUNA Address ใหม่


กำหนดการ

เรื่อง            ระบบฝากถอนเหรียญ LUNA เปิดให้บริการตามปกติ

วันที่            29 พฤษภาคม 2566

ตั้งแต่เวลา  12:00 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)


โปรดทราบ:

 • การพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่กระเป๋า LUNA ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อจำนวนสินทรัพย์ในบัญชีของท่าน

 • ที่อยู่กระเป๋าเก่าของเหรียญ LUNA (ที่สร้างก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น.) จะถูกยกเลิกการใช้งานโดยสมบูรณ์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 • การใช้ที่อยู่กระเป๋าเดิมในการฝาก LUNA เข้ามายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ อาจทำให้สินทรัพย์ของท่านสูญหายได้

 • ที่อยู่กระเป๋า LUNA ที่สร้างใหม่นี้ ยังคงใช้ทำรายการฝากผ่าน Terra Classic Network เพียงเครือข่ายเดียวเท่านั้นในปัจจุบัน

 • หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่กระเป๋าเสร็จสิ้น หากลูกค้าทำการฝากเหรียญ LUNA เข้ามายังที่อยู่กระเป๋าเดิม ลูกค้าจะไม่ได้รับยอดเหรียญดังกล่าว โดยหากลูกค้าต้องการยอดเหรียญดังกล่าว สามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อทำการกู้คืนเหรียญ ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

  • การโอนเหรียญ LUNA ผ่านเครือข่าย Terra Classic จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมบล็อกเชน (tax burn) (ตามอัตราที่เครือข่าย Terra Classic กำหนด ณ เวลานั้น) ส่งผลให้ยอดเหรียญ LUNA ที่ท่านจะได้รับหลังการกู้สินทรัพย์และโอนคืนกลับไปยังกระเป๋าที่รองรับ จะเป็นยอดหลังการหักค่าธรรมเนียม tax burn ของบล็อกเชนแล้ว 

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการกู้คืนเหรียญ LUNA ในกรณีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ขอกู้คืนเหรียญ LUNA ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) เท่านั้น

  • ลูกค้าที่แจ้งขอกู้คืนเหรียญ LUNA ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัทสามารถดำเนินการกู้คืนเหรียญได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนรายการ ทั้งนี้ การดำเนินการจะมีค่าธรรมเนียม จำนวน 3,000 บาทต่อรายการ สำหรับรายการที่ได้รับการร้องขอมายังบริษัท ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะถูกหักจากกระเป๋าเงินบาทของท่านบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป


 ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ท่านมีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว