ระบบถอนเงินบาทผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 27/04/2566 เวลา 17:50 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Thu, 27 Apr 2023 เมื่อ 05:50 PM

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต ชั่วคราว ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง                ระบบถอนเงินบาทธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดให้บริการตามปกติ

วันที่                27 เมษายน 2566

ตั้งแต่เวลา    17:50 น. (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว