กำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ BAND และ SCRT (ชั่วคราว) ในวันที่ 18/04/2566 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 14:00 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อพัฒนาระบบตามแผน

แก้ไขเมื่อ Tue, 11 Apr 2023 เมื่อ 06:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีกำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ Band Protocol (BAND) และ Secret (SCRT) เป็นการชั่วคราว ตามรายละเอียดต่อไปนี้


การปิดระบบฝากถอนสินทรัพย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฝากถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามแผนการพัฒนาระบบตามปกติของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดได้ตามปกติ และการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด


บริษัทขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการกำหนดการ

เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเหรียญ BAND และ SCRT (ชั่วคราว) เพื่อพัฒนาระบบ

วันที่            18 เมษายน 2566

ตั้งแต่เวลา  13:00 น. (เวลาประเทศไทย) 

ถึงเวลา       14:00 น. (เวลาประเทศไทย) 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมงโปรดทราบ: สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงระบบในครั้งนี้

  • หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ ท่านจำเป็นต้องสร้างและใช้ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ใหม่สำหรับการฝากเหรียญ BAND และ SCRT เพื่อป้องกันการสูญหายและความต่อเนื่องในการทำรายการ
  • การสร้าง Address ใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือหรือการซื้อ-ขาย BAND และ SCRT แต่อย่างใด
  • หากใช้ Address เดิมในการฝาก BAND และ SCRT หลังการปรับปรุงระบบสำเร็จ เหรียญ BAND และ SCRT ของท่านอาจสูญหายได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการฝากเหรียญ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนเหรียญที่อาจสูญหายจากกรณีดังกล่าวเป็นรายบุคคล


บริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว