กำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ BAND และ SCRT (ชั่วคราว) ในวันที่ 30/03/2566 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 15:30 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อพัฒนาระบบตามแผน

แก้ไขเมื่อ Wed, 29 Mar 2023 เมื่อ 02:00 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีกำหนดการปิดระบบฝากถอนเหรียญ Band Protocol (BAND) และ Secret (SCRT) เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบตามแผนงานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่นทั้งหมดได้ตามปกติ และการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด


กำหนดการ

เรื่อง                  ปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเหรียญ BAND และ SCRT (ชั่วคราว) เพื่อพัฒนาระบบ

วันที่                  30 มีนาคม 2566

ตั้งแต่เวลา      14:00 น. (เวลาประเทศไทย) 

ถึงเวลา            15:30 น. (เวลาประเทศไทย) 

รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 30 นาที*

* หากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางเราจะมีประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป


บริษัทขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว