การใช้งานระบบ PandaDoc

แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 8 มกราคม เมื่อ 5:53 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้นำระบบ PandaDoc มาใช้ในการจัดส่งเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และลดขั้นตอนในการพิมพ์ (Print) การกรอกข้อมูล และส่งกลับมายังบริษัท โดยการใช้งานระบบ PandaDoc มีรายละเอียดดังนี้


1. เปิดอีเมลที่ท่านได้รับจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อแจ้งให้ท่านกรอกเอกสารผ่านระบบ PandaDoc เช่น แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูล ฯลฯ

2. กดปุ่ม "Open The Document" ในอีเมล ระบบจะเปิดเอกสารขึ้นมาในแถบใหม่
 

3. กดปุ่ม “Start” เพื่อเริ่มกรอกข้อมูล


 • ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาของ PandaDoc ได้โดยกดปุ่ม “Other actions” > “Change language” ที่ด้านขวาบน (ระบบ PandaDoc ยังไม่รองรับภาษาไทยในขณะนี้)

 • ในกรณีที่ท่านยังไม่สะดวกกรอกเอกสารให้แล้วเสร็จในตอนนี้ ท่านสามารถเปิดแถบนี้ค้างไว้ หรือปิดแถบและกลับเข้ามาทำภายหลังผ่านลิงก์ในอีเมลที่ท่านได้รับ (ดูข้อ 1)

 

4. กรอกข้อมูลในแต่ละช่องให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 

5. กดเลือกประเภทข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

 • กดในช่องสี่เหลี่ยมหน้า "ข้อมูลส่วนบุคคล" สำหรับขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัญชีลูกค้าส่วนบุคคล

 • กดในช่องสี่เหลี่ยมหน้า "ข้อมูลนิติบุคคล" สำหรับขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัญชีนิติบุคคล

 • ในกรณีที่ท่านเลือกขอเปลี่ยนแปลง "ข้อมูลนิติบุคคล" โปรดระบุเลขที่ใบจดทะเบียนบริษัทในช่องว่างของหัวข้อ "เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน" ด้วย

 

6. กดในช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภทของข้อมูลที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง พร้อมระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง

7. อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกดที่ปุ่ม "Click to upload a file" และกดในช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภทเอกสารที่ท่านอัปโหลด

 • สำหรับลูกค้าส่วนบุคคล สามารถอัปโหลดเอกสารแล้วแต่กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 • สำหรับลูกค้านิติบุคคล จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารที่กำกับในวงเล็บ ตามรายการที่ปรากฏในหัวข้อ “หลักฐานและเอกสารประกอบเฉพาะลูกค้านิติบุคคล”


 

8. กด "Signature" เพื่อลงชื่อ และกด “Select date” เพื่อใส่วันที่ที่ท่านกรอกเอกสาร

 

9. ระบบจะแสดงหน้าจอ “Signature”

 • แถบ “Draw”: ท่านสามารถเซ็นชื่อด้วยมือ เมาส์ หรือผ่านแป้น Trackpad หรือ Touchpad หรือแถบสัมผัสที่ใช้แทนเมาส์บนอุปกรณ์ของท่าน

 • แถบ “Type”: ท่านสามารถพิมพ์ชื่อของท่าน รวมถึงเลือกสีและตัวหนังสือ (ฟ้อนต์) ว่าต้องการให้ลายเซ็นของท่านเป็นอย่างไร โดยกดเลือกแบบฟ้อนต์ที่คำว่า “Choose font” ที่ด้านบนซ้ายของช่อง
   

 • แถบ “Upload”: ท่านสามารถกดอัปโหลดไฟล์ลายเซ็นที่ท่านได้ทำการบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยกดที่ปุ่ม “Choose a Local File” ระบบจะให้ท่านเลือกที่อยู่ของไฟล์เพื่ออัปโหลด

 

10. กดปุ่ม “Accept and sign” ที่ด้านล่างขวา หลังเซ็นเสร็จแล้ว

11. ระบบจะพาท่านกลับมายังหน้าเอกสาร โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องอีกครั้ง

12. กดปุ่ม “Finish” ที่ด้านบนขวา เพื่อส่งเอกสาร 


 

ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีข้อความ “All set! Document is complete” แปลว่า เอกสารของท่านถูกส่งกลับมายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์แล้ว โดยท่านสามารถกด “downloading a signed PDF now” เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ระบบ PandaDoc จะส่งอีเมล “document has been completed by all participants” เพื่อยืนยันว่าเอกสารของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว


 

หลังจากนี้ ให้ท่านรอการติดต่อกลับจากทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว