สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดระบบถอนเหรียญดิจิทัล Loopring (LRC) ชั่วคราว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ

เรื่อง              ระบบถอนเหรียญ LRC เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่เวลา     00:45 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ