แจ้งแก้ไขประกาศ: เปลี่ยนกำหนดการการปิดให้บริการถอนเหรียญ FTX Token (FTT) ถาวร จากวันที่ 12/02/2566 เป็นวันที่ 20/04/2566 เวลา 11:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Thu, 04 Jan 2024 เมื่อ 12:41 PM

ตามที่บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีประกาศแจ้งเรื่อง การเพิกถอนเหรียญ FTX Token (FTT) ออกจากกระดานซื้อขาย (อ้างอิง) ซึ่งในประกาศระบุว่าจะยุติการให้บริการถอนเหรียญ FTT ถาวรในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น บริษัทขอเรียนแจ้งการแก้ไขกำหนดการในส่วนดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

 

กำหนดการ

เรื่อง              เปลี่ยนกำหนดการการปิดให้บริการถอนเหรียญ FTT ถาวร

จาก               วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเป็น       วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น. (เวลาประเทศไทย)

 

หมายเหตุ:

  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว