ประกาศแจ้ง: การเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าเหรียญ Bitcoin (BTC) เพื่ออัปเกรดระบบ ณ วันที่ 13/01/2566 เวลา 21:00 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Feb 2024 เมื่อ 05:20 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการอัปเดตที่อยู่กระเป๋าเหรียญ Bitcoin (BTC) เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ก่อนทำรายการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลทุกครั้ง ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่กระเป๋าในบัญชีของท่านเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ใช้ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยหากต้องสร้างที่อยู่กระเป๋าใหม่ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ท่านกดสร้างเพื่อให้ได้รับที่อยู่กระเป๋าใหม่ที่ถูกต้อง

 

กำหนดการ

เรื่อง                โปรดตรวจสอบและสร้างที่อยู่กระเป๋าใหม่สำหรับเหรียญ BTC

ภายในวันที่     13 มกราคม 2566

เวลา                21:00 น. (เวลาประเทศไทย) 

 

บริษัทขอให้ท่าน ยกเลิกการใช้ที่อยู่กระเป๋าเดิม ที่เคยใช้งานก่อนหน้า (เช่น หากท่านมีการบันทึกที่อยู่กระเป๋าตาม wallet list ในที่ต่าง ๆ การใช้ในระบบที่พัฒนาของท่านเองโดยยึดตามที่อยู่เดิม เคยใช้หรือมีการบันทึกเป็น QR Code เก็บไว้ เป็นต้น) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลตามรายการที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากท่านทำรายการฝากสินทรัพย์เข้ามาโดยใช้ที่อยู่เดิมซึ่งบริษัทได้มีการยกเลิกการใช้ระบบในครั้งนี้แล้ว การทำรายการฝากจะไม่สำเร็จ เป็นผลให้ยอดเหรียญไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในบัญชีของท่าน ในกรณีนี้ ท่านจำเป็นต้องติดต่อ Bitkub Support เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย การยกเลิกการใช้ที่อยู่กระเป๋าเดิม จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 21:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โปรดทำตามคำแนะนำตามประกาศนี้

ท่านสามารถ ตรวจสอบและอัปเดตที่อยู่กระเป๋าปัจจุบันของสินทรัพย์ได้ที่นี่ ในฟังก์ชันฝากของเหรียญนั้น ๆ ก่อนทำรายการฝากสินทรัพย์ตามรายการที่ระบุข้างต้น

 

BTC Wallet change.png

รูปตัวอย่างแสดงการแจ้งเตือนกรณีที่ท่านต้องสร้างที่อยู่กระเป๋าใหม่ในหน้าฝากเหรียญ

 

ในระหว่างการดำเนินการย้ายที่อยู่กระเป๋าของสินทรัพย์ดังกล่าว ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดได้ตามปกติ และการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของท่านแต่อย่างใด

 

บริษัทขอให้ท่านมั่นใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 

หมายเหตุ:

  • หากท่านทำรายการฝากเหรียญมายังที่อยู่กระเป๋าเดิมภายหลังวันที่และเวลาที่ระบุข้างต้น ท่านสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อขอความช่วยเหลือในการกู้คืนสินทรัพย์ต่อไป 
  • โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรม โดยระบุและตรวจสอบข้อมูลในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ เนื่องจากธุรกรรมที่ถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกหรือกู้คืนได้
  • กรณีเกิดความผิดพลาดในการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่บริษัทไม่รองรับการทำรายการ อาจส่งผลให้สินทรัพย์ของท่านเกิดการสูญหายได้ และบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายในกรณีนี้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

บริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านได้รับความไม่สะดวกประการใด และขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มาโดยตลอด

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว