สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เรื่องธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ปิดปรับปรุงระบบถอนเงินชั่วคราว ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ