รายได้ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมาจากไหน

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 25 กรกฎาคม, 2023 เมื่อ 12:07 PM

โดยทั่วไปแล้ว รายได้หลักของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) มาจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (Trading fee) ที่ลูกค้าจ่ายทุกครั้งที่ทำธุรกรรมไม่ว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ในกรณีที่ลูกค้ามีเครดิตค่าธรรมเนียม (Fee credit) อยู่ในบัญชีในขณะที่ทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมซื้อขายจะถูกหักออกจากเครดิตค่าธรรมเนียมแทน เครดิตค่าธรรมเนียมจึงเปรียบเสมือนโปรโมชันที่กระดานซื้อขายมอบให้เพื่อเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า

นอกจากรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแล้ว ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีรายได้ที่มาจากช่องทางอื่น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการถอนสินทรัพย์ (Transaction fee) ค่าธรรมเนียมจากการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัล (Listing fee) เข้าสู่ศูนย์ซื้อขายฯ ตามที่บริษัทตกลงกับผู้ออกสินทรัพย์

โดยสรุปแล้ว ที่มาของรายได้ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจึงมาจากค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (Trading fee) ค่าธรรมเนียมจากการถอนสินทรัพย์ (Transaction fee) และค่าธรรมเนียมจากการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัล (Listing fee) เท่านั้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว