การแจกจ่ายเหรียญ Flare (FLR) ให้กับผู้ถือเหรียญ XRP ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 07:00 น. (เวลาประเทศไทย) และการเปิดระบบถอนเหรียญ FLR

แก้ไขเมื่อ Wed, 14 Feb 2024 เมื่อ 04:35 PM

เนื่องจากทีม Flare Network ได้ประกาศกิจกรรมแจกจ่ายเหรียญ (Airdrop) เหรียญ Flare (FLR) (ชื่อเดิมคือ Spark Token) ให้กับผู้ที่ถือเหรียญ XRP ณ เวลา 07:00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 12 ธันวาคม 2563 บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จึงได้มีประกาศแจ้งการเข้าร่วมการแจกจ่ายเหรียญดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ถือเหรียญ XRP (ประกาศอ้างอิง) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเหรียญเพิ่มเติมดังนี้


เงื่อนไขการเข้าร่วม Flare Airdrop


ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วม Flare Airdrop ในครั้งนี้ได้ ต้องถือเหรียญ XRP ในกระเป๋าบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ณ เวลา 07:00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 12 ธันวาคม 2563  


เหรียญ XRP ที่มีสถานะต่อไปนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมการแอร์ดรอปได้


จำนวนเหรียญ XRP ที่ถูกหักจากคำสั่งขายที่สำเร็จก่อนหน้าเวลาการ Snapshot 

จำนวนเหรียญ XRP ที่ซื้อสำเร็จหลังเวลาการ Snapshot

จำนวนเหรียญ XRP ที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot

จำนวนเหรียญ XRP ที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot

กำหนดการ


  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ และ Flare Network ทำการ Snapshot จำนวนเหรียญ XRP ของลูกค้า

            วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 07:00 น. (เวลาประเทศไทย)

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์แจกจ่ายเหรียญ FLR ให้ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไข และเปิดระบบถอนเหรียญ FLR

            ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566*


รายละเอียดและสัดส่วนการแจกจ่ายเหรียญ FLR


  1. การแจกจ่ายเหรียญจากการแอร์ดรอปในครั้งนี้คิดเป็น 15% ของเหรียญ FLR ทั้งหมดที่กำหนดให้มีการแจกจ่าย โดยอัตราส่วนการแอร์ดรอปเหรียญในครั้งแรกนี้อยู่ที่ FLR = 1 XRP : 0.1511 FLR
    ตัวอย่าง: ลูกค้าถือ 1,000 XRP ในวันเวลาที่ Snapshot จะได้รับ 151.1 FLR
  2. การแจกจ่ายเหรียญ FLR อีก 85% จะเป็นไปตามประกาศของ Flare Network ซึ่งระบุว่าจะใช้เวลา 36 เดือน ในการแจกจ่ายเหรียญในส่วนนี้
  3. เมื่อทาง Flare Network ทำการแจกจ่ายเหรียญ FLR ครบทั้งหมดแล้ว สัดส่วนเหรียญที่ลูกค้าจะได้รับทั้งหมด คือ 1 XRP : 1.0073 FLR


มูลค่า FLR ที่น้อยกว่าทศนิยม 8 หลักในผลลัพธ์การคำนวณ จะไม่ถูกนับรวมเป็นจำนวนเหรียญ FLR ที่จะได้รับ


ท่านสามารถอ่านประกาศเพิ่มเติมจากทาง Flare Network เกี่ยวกับการแจกจ่ายเหรียญ FLR ได้ ที่นี่


หมายเหตุ:

  • *บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะมีประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับกำหนดการเปิดระบบถอนเหรียญ FLR ที่แน่นอน โปรดติดตามประกาศเพิ่มเติมจากทางเรา
  • จำนวน XRP ที่นำมาคำนวณจะต้องเป็นยอดที่ได้รับการ Snapshot ณ เวลา 07:00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
  • การฝากและซื้อขายเหรียญ FLR บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาที่เข้มงวด ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันกับเหรียญและโทเคนอื่น ๆ การสนับสนุนแอร์ดรอปนี้จะไม่รับประกันการฝากและซื้อขายเหรียญ FLR และบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ไม่ได้รับประกันการเปิดระบบฝากและซื้อขายเหรียญ FLR แต่อย่างใดตามนโยบายภายในของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว