ประกาศปิดปรับปรุงระบบบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 26/01/2563

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 09:57 PM

เนื่องจากทางเราจะมีการปิดปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 02:00 น. - 02:30 น.
ในช่วงปรับปรุงท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบิทคับได้ชั่วคราว

ทรัพย์สินของท่านนั้นปลอดภัยในระหว่างช่วงปรับปรุง

ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว