ระบบฝากเงินบาทผ่าน QR Code ทุกธนาคารเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 7/1/2565 เวลา 12:15 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 10:04 PM

สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 11:10 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดระบบฝากผ่าน QR Code ทุกธนาคารชั่วคราว เนื่องจากการขัดข้องของระบบธนาคาร ขณะนี้การปรับปรุงระบบฝากเงินบาทผ่าน QR Code ของทุกธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบฝากเงินบาทผ่าน QR Code ทุกธนาคาร เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 7 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 12:15 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว