สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เรื่องการ ปิดปรับปรุงระบบ Call Center
ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง            Bitkub Call Center เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่            31 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา   12:30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ