สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. เรื่องธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบถอนเงินไทยบาท ขณะนี้ระบบถอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง              เปิดระบบถอนเงินบาทไปยังธนาคารกรุงไทย
วันที่              2 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา     10:30 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ