ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบถอนเงินไทยบาท ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยในวันและเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถถอนเงินไทยบาทไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยได้

กำหนดการ
เรื่อง              ปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทไปยังธนาคารกรุงไทย
วันที่              8 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา     18:20 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา          20:00 น. (เวลาประเทศไทย)


หมายเหตุ 

  • ท่านสามารถทำรายการถอนเงินไทยบาทไปยังธนาคารอื่น ๆ ได้ตามปกติ

 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ