สถานะการทำธุรกรรมบนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 11:15 PM

ระบบของเรามีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานะการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งด้านล่างนี้จะบอกให้ท่านทราบว่าขั้นตอนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ มีความหมายว่าอย่างไร

 

สถานะ ความหมาย สิ่งที่ต้องดำเนินการ

Waiting/Confirm Email

รายการอยู่ในสถานะรอการ "ยืนยัน" จากทางลูกค้าทางอีเมล

เข้าไปยังอีเมลที่ใช้สมัครกับบิทคับ และกด "ยืนยัน" การทำรายการ

Pending

รายการอยู่ในสถานะรอดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่

รอการตรวจสอบ

Processingรายการอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการโดยระบบรอการดำเนินการ หากใช้เวลานานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ

Cancelled

รายการถูกยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่หรือลูกค้า

หากรายการถูกยกเลิก ลูกค้าต้องทำรายการใหม่อีกครั้ง

Reported

รายการรอตรวจสอบเพิ่มเติม

รายการรอตรวจสอบเพิ่มเติม อาจมีสาเหตุจาก

- ความความหนาแน่นของธุรกรรมบนบล็อกเชน

- การใส่ Wallet Address หรือหมายเลข Memo ปลายทางไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ใส่หมายเลข Memo ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะถูกดำเนินการตรวจสอบและยกเลิก โดยการตรวจสอบจะใช้เวลาภายใน 24 ชั่วโมง และเหรียญของท่านจะกลับคืนเข้ากระเป๋าต้นทางทันทีที่รายการถอนเหรียญถูกยกเลิกสำเร็จ

Complete

รายการที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

รอระบบบดำเนินการ* รายการถอนเหรียญจะสำเร็จเมื่อจำนวน Confirmation ครบตามขั้นต่ำที่แต่ละเหรียญกำหนด ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่* หากลูกค้าทำรายการถอนเงิน จำเป็นต้องรอทางธนาคารดำเนินการ สามารถตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการของธนาคารได้ ที่นี่

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว