บิทคับปิดระบบฝาก QR code และระบบถอนเงินบาทผ่านทุกช่องทางธนาคาร ทุกวัน ในช่วงเวลา 23:30 น. ถึง 00:10 น. ตั้งแต่วันที่ 13/01/2564 เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 09:20 AM

บิทคับมีกำหนดการปิดระบบฝากแบบ QR code และระบบถอนเงินบาทผ่านทุกช่องทางธนาคาร อันเนื่องมาจากการปิดบำรุงระบบประจำวันของทุกธนาคารเพื่อพัฒนาการให้บริการ โดยท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมการฝากแบบ QR code และระบบถอนเงินบาทใด ๆ ได้
ในเวลา 23:30 น. - 00:10 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถทำรายการฝากเงินบาทผ่าน THB Transfer ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบฝากแบบ QR code และระบบถอนเงินบาทผ่านทุกช่องทางธนาคารประจำวัน
วันที่            ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา   23:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        00:10 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว