ประกาศปิดปรับปรุงระบบบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 28/09/2562

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 11:19 AM

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบตั้งแต่เวลา 23:00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2562 ถึงเวลา 01:00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2562 ส่งผลให้บริการฝากถอนเงินบาทและ บริการถอนเหรียญไม่สามารถดำเนินรายการได้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว และจะดำเนินการภายหลังการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการเทรดและฝากเหรียญเข้ามายังกระเป๋าบิทคับนั้นใช้บริการได้ตามปกติ

ทรัพย์สินของท่านนั้นปลอดภัยในช่วงระหว่างปรับปรุง

ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว