ไม่ได้รับอีเมลจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 12:07 PM

ปัญหาทั่วไปอาจเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้

  • ท่านใส่บัญชีอีเมลผิด
  • อีเมลของท่านอาจตกหล่นในอีเมลกล่องขยะ/สแปม
  • ผู้ให้บริการอีเมลของท่านอาจจัดเรียงความสำคัญของอีเมลบิทคับ ในระดับคิวที่ตํ่ากว่า

*** โปรดให้อนุญาต (Whitelist) อีเมล [email protected] ในบัญชีอีเมลของท่าน
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการได้รับอีเมลช้า และแก้การตกหล่นในกล่องอีเมลขยะ/สแปม ระดับความสำคัญของอีเมลบิทคับจะอยู่สูงสุด


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว