Bitkub ปิดปรับปรุงระบบ Call Centerในวันที่ 20/06/2564 เวลา 03:00 น. ถึง 05:00 น.

แก้ไขเมื่อ Sun, 19 Feb 2023 เมื่อ 03:45 PM

บิทคับมีกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ Call Center ชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านจะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Call Center ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้


กำหนดการ
เรื่อง            ปิดปรับปรุงระบบ Call Center เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
วันที่            20 มิถุนายน 2564
ตั้งแต่เวลา   03:00 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        05:00 น. (เวลาประเทศไทย)


ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง Live Chat หรือติดต่อ Butkub Support ได้ตามปกติ

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Bitkubบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว