ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบถอนเงินไทยบาท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:50 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป เนื่องจากการขัดข้องทางระบบของธนาคาร โดยในวันและเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถถอนเงินไทยบาทไปยังบัญชีธนาคารดังกล่าวได้

กำหนดการ
เรื่อง              ปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วันที่              13 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา     18:50 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง                 20:40 น. (เวลาประเทศไทย)


หมายเหตุ 

  • ท่านสามารถทำรายการถอนเงินไทยบาทไปยังธนาคารอื่นๆ ได้ตามปกติ

 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ