จุดเด่นของ Terra

แก้ไขเมื่อ Wed, 08 Feb 2023 เมื่อ 10:52 AM

นอกจาก LUNA ที่เป็นเหรียญหลักแล้ว เครือข่าย Terra ยังมี Stablecoin หลักของเครือข่ายคือ UST (Terra USD) ที่ใช้สำหรับการโอนมูลค่า การใช้จ่าย หรือใช้งานร่วมกับ DeFi

 

UST จัดอยู่ในประเภท Algorithmic Stablecoin ซึ่งแตกต่างกับ USDT หรือ USDC ที่อยู่บน Ethereum เนื่องจาก UST ไม่ได้ถูกหนุนด้วยเงินดอลลาร์ แต่ใช้ Smart contract คอยควบคุมอุปทานของเหรียญเพื่อทำให้มูลค่าของ UST มีมูลค่าใกล้เคียงกับดอลลาร์มากที่สุด

 

ในขณะที่ UST มีมูลค่าคงที่ แต่ LUNA จะมีมูลค่าผันผวนตามอุปสงค์-อุปทานของตลาด เนื่องจากทั้งคู่ต่างทำหน้าที่ถ่วงสมดุลให้กันและกัน อย่างแรกคือ การจะสร้าง (Mint) UST ขึ้นมาได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องทำลาย (Burn) เหรียญ LUNA และอย่างที่สองคือ การเทรดคู่เหรียญ LUNA/UST ยังมีส่วนช่วยทำให้มูลค่าของ UST ใกล้เคียงมูลค่า 1 ดอลลาร์มากที่สุด

 

ไม่ใช่เพียง UST ที่เป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินดอลลาร์เท่านั้น แต่ Terra ยังมี Stablecoin ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสกุลเงิน Fiat อื่น ๆ อีก เช่น Terra JPY, Terra CNY, Terra EUR, และ Terra GBP เป็นต้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว