ประกาศปิดปรับปรุงระบบบิทคับ ตั้งแต่วันที่ 14/07/2562

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 07:38 PM

เนื่องจากทางเราจะมีการปิดปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00:01 น. - 03:00 น.
ในช่วงปรับปรุงท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิชันของบิทคับชั่วคราว

ทรัพย์สินของท่านนั้นปลอดภัยในช่วงระหว่างปรับปรุง


ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้และขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว