สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:15 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องธนาคารกรุงไทย (KTB) ปิดปรับปรุงระบบถอนเงินบาทชั่วคราว ขณะนี้ทางธนาคารได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการตามปกติ
วันที่           6 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา  19:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ