Smart Contract คืออะไร และทำงานอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 09:58 PM

Smart Contract คืออะไร ?

Smart Contract (สมาร์ตคอนแทรค) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในรูปของบล็อกเชนอีเธอเรียม โดยตัวสมาร์ตคอนแทรคนี้ สามารถนำไปใช้งานได้โดยใส่เหรียญอีเธอเรียมเข้าไปในตัวสัญญานั้น ๆ นอกจากนั้นแล้ว สมาร์ตคอนแทรคจะมีการระบุกฎระเบียบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไว้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเอกสาร หุ้นในบริษัท เงิน สินทรัพย์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่มีมูลค่าในตัวมันเอง

สมาร์ตคอนแทรคมีจุดประสงค์หลักคือ ตรวจสอบ ยืนยัน บังคับใช้ หรือเซ็นสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ผ่านระบบดิจิทัล โดย
สมาร์ตคอนแทรคแตกต่างจากสัญญาทั่ว ๆ ไปตรงที่มันสามารถดำเนินการหรือยืนยันข้อตกลงต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง อาทิเช่น ธนาคาร รัฐบาล โบรกเกอร์ ตัวแทนหรือทนาย ซึ่งตามจริงแล้ว ตัวบล็อกเชนของบิทคอยน์ก็สามารถสร้างสมาร์ตคอนแทรคในนั้นได้ แต่ข้อเสียหลัก ๆ ของมันคือ โครงสร้างภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะนำไปพัฒนาระบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากบล็อกเชนของอีเธอเรียมที่เป็นมิตรกับนักเขียนโปรแกรมมากกว่า เนื่องด้วยโครงสร้างของระบบที่สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัดเรื่องภาษาโปรแกรม

 

การทำงานของ Smart Contract

  1.  การสร้างข้อตกลง
    ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะถูกแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ จากนั้นการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในบล็อกเชนของอีเธอเรียม สมาร์ตคอนแทรคแต่ละอันจะมีหมายเลขที่อยู่เป็นของตัวเอง และเมื่อใดก็ตามที่สมาร์ตคอนแทรคถูกบันทึกในบล็อกเชนของอีเธอเรียมแล้ว ใครก็ตามที่มีที่อยู่ของตัวสมาร์ตคอนแทรคนั้น ๆ จะสามารถเข้าถึงสมาร์ตคอนแทรคได้

  2.  Triggering Events
    สมาร์ตคอนแทรคจำเป็นต้องระบุถึงเหตุการณ์/จุดประสงค์ พร้อมด้วยวันหมดอายุของสัญญาเพื่อให้ตัวสมาร์ตคอนแทรคทำงานได้ด้วยตัวมันเอง โดยพิจารณาจากข้อตกลงที่ถูกแปลงเป็นรหัส ซึ่งรหัสเหล่านี้จะระบุขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยหลักเหตุและผล เราสามารถอธิบายหลักเหตุและผลได้ว่า ถ้าคำสั่งชุดหนึ่งถูกส่งออกมาก็จะให้ผลในรูปแบบ ๆ หนึ่ง สมาร์ตคอนแทรคก็จะทำงานไปเรื่อย ๆ จนกว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะยุติสัญญา

  3. การยุติข้อตกลง
    เมื่อสมาร์ตคอนแทรคถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นที่จะต้องบรรลุจุดประสงค์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรกร่วมกัน แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำตามที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ บล็อกเชนก็จะคืนเงินไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว