การยืนยันรหัสผ่าน SMS OTP สำหรับการถอนเหรียญบนเว็บไซต์

แก้ไขเมื่อ Thu, 28 Dec 2023 เมื่อ 12:21 PM

ท่านสามารถเปิดใช้งานการยืนยันรหัสผ่าน SMS OTP (การรับรหัส OTP ผ่าน SMS) ได้ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากบัญชีบิทคับของท่านผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านสามารถใช้ SMS OTP ร่วมกันกับ 2FA ได้  นอกจากนี้บิทคับยังมีฟังก์ชัน Security Questions (คำถามรักษาความปลอดภัย) ในกรณีที่มีคำสั่งการถอนที่น่าสงสัยเกิดขึ้น ในอนาคต ทางบิทคับจะมีการเปิดให้ใช้งาน SMS OTP และ Security Questions สำหรับการทำรายการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการถอนเหรียญด้วย

สำหรับแอปพลิเคชัน ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ได้ > ที่นี่

*ท่านจำเป็นต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีบิทคับของท่านก่อนการเปิดใช้งาน SMS OTP 

สำหรับลูกค้าใหม่ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้ > ที่นี่

สำหรับลูกค้าที่ผ่านการยืนยันตนแล้ว

วิธีเปิดการใช้งาน OTP สำหรับการถอนเหรียญ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

1. เมื่อท่านอยู่ในหน้าถอนเหรียญ ให้ท่านใส่รายละเอียดตามที่กำหนดให้ถูกต้อง หลังจากนั้นคลิก “ถอน” เพื่อดำเนินการถอนเหรียญ

001_Withdraw-page.png

 

2. จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนให้เลือกเปิดใช้งานยืนยันการถอนผ่าน OTP (SMS OTP Authentication) ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดการใช้งานทันที หรือเปิดใช้งานในภายหลัง หากต้องการเปิดใช้งานทันที ให้คลิก "ตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน”
 

002_EnableOTP-on-withdraw.png

 

3. ระบบจะนำท่านไปยังหน้าเมนูความปลอดภัย (Security) เพื่อทำการติดตั้ง 2FA ก่อน หากต้องการเปิดใช้งานในภายหลัง ท่านสามารถเข้าไปที่หน้านี้ได้ด้วยตนเอง โดยไปที่เมนู "ตั้งค่า" > "ความปลอดภัย" หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่สัญลักษณ์รูปปากกาในส่วนของ OTP ดังภาพ

003_Setting.png

 

4. ท่านต้องทำการติดตั้ง 2FA เวอร์ชั่นใหม่ก่อน หากท่านยังไม่มีโปรแกรม Google Authenticator ท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้  กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานระบบ OTP Authentication ทั้งสามข้อ จากนั้นให้ท่านติ๊กที่ช่องว่างทุกข้อ พร้อมคลิก “ยอมรับเงื่อนไข” 

______________.png


**หากท่านเคยติดตั้งและเปิดใช้งาน 2FA กับบัญชีบิทคับของท่านมาก่อนแล้ว ท่านจำเป็นต้องผูกรหัส 2FA ใหม่อีกครั้ง (โดยไม่ต้องลบแอปพลิเคชัน Google Authenticator เดิมที่มีอยู่แล้ว) เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชัน SMS OTP ได้ โดยบนหน้าแอป Google Authenticator จะแสดงรหัส 2FA ทั้งรหัสเก่าและใหม่ (ให้ท่านเลือกใช้รหัสล่าสุดที่ได้รับ)

004_Enable-OTP_Step01.png

 

5. ต่อมา ให้ท่านเปิดแอป Google Authenticator ที่ท่านติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่านแล้วเพื่อสแกน QR Code หรือหากท่านไม่สามารถสแกน QR Code ได้ ท่านสามารถป้อนคีย์ที่อยู่ด้านล่าง QR Code ลงไปในแอปพลิเคชันได้  หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท่านคลิก “ขั้นตอนถัดไป"

005_Enable-OTP_Step02.png

 

6. หลังจากนั้น ให้ท่านกรอกรหัส 2FA และ OTP (ที่ได้รับทาง SMS) ซึ่งรหัสทั้งสองจะเป็นตัวเลข 6 หลัก คลิกที่ “ขั้นตอนถัดไป”

006_Enable-OTP_Step03.png


ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบว่า การเปิดใช้งาน OTP สำหรับการถอนเหรียญสำเร็จแล้ว

007_Enable-OTP_Done.png

 

7. สถานะการยืนยันตัวตน SMS OTP สำหรับการถอนเหรียญ จะแสดงผล "เปิดใช้งาน (Enable)" บนหน้าเว็บไซต์

008_Setting_After-enable-OTP.png

 

8. ในกรณีที่หน้าจอแสดงผลว่า ไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน OTP หรือท่านไม่ได้รับ OTP ผ่าน SMS เนื่องจากมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทำการลงทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ได้ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก > วิธีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในบัญชี Bitkub

Screen_Shot_2564-06-14_at_19.54.48.png

 

การถอนเหรียญด้วยฟังก์ชัน OTP และ 2FA 

1. หลังจากเปิดใช้งาน OTP สำเร็จ ท่านจะสามารถทำการถอนเหรียญ โดยการใส่ รหัส 2FA และ SMS OTP เพื่อความปลอดภัยของบัญชี

001_Withdraw-with-OTP.png


2. เมื่อท่านคลิก “ขอรหัส OTP” ระบบจะส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน โดยมีการนับถอยหลัง 60 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้กดซ้ำต่อเนื่อง ท่านจึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว

002_Withdraw-with-OTP.png

3. เมื่อท่านกรอกรหัสความปลอดภัย OTP และ 2FA สำเร็จ ให้คลิก "ตกลง" และจะมีข้อความแจ้งเตือนให้ท่านยืนยันการถอนเหรียญทางอีเมล หลังจากนั้นรายการถอนเหรียญของท่านจึงจะได้รับการดำเนินการ

mceclip4.png

 

ข้อกำหนดการยืนยัน OTP (OTP Verification Acceptance Criteria) และคำถามปลอดภัย (Security Questions)

  • เมื่อกดขอรหัส OTP แล้ว ระบบจะแจ้งรหัส OTP และตัวอักษร 4 ตัวสำหรับการอ้างอิงไปยังมือถือของท่าน หากท่านกรอกรหัสผิด บัญชีของท่านจะถูกระงับการถอนชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนดในตารางข้างล่าง

ลำดับครั้งที่กรอกผิด

ระยะเวลาที่ต้องรอ

ครั้งแรก

1 นาที

ครั้งที่ 2

2 นาที

ครั้งที่ 3

3 นาที

ครั้งที่ 4

4 นาที

ครั้งที่ 5

ถูกระงับ


หลังจากนั้นระบบจะสร้างการอ้างอิงใหม่ และท่านจะสามารถกดขอรหัส OTP ได้อีกครั้ง 

**หากท่านยังกรอกรหัส OTP ผิดในครั้งที่ 5 บัญชีของท่านจะถูกระงับการถอนเหรียญ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและปลดล็อก

web_otp_unhappy.png

  • การเปิดใช้งาน OTP ในการถอนเหรียญจะมีผลต่อการใช้งานในส่วนของ Trust Address โดยท่านจะต้องใส่ทั้งรหัส OTP และ 2FA ทุกครั้งก่อนทำการบันทึก Trust Address ใหม่ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก ที่นี่
  • คำถามปลอดภัย (Security Questions) เป็นฟังก์ชันคำถามเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในกรณีที่มีคำสั่งการถอนที่น่าสงสัยเกิดขึ้น ท่านสามารถตอบคำถามปลอดภัยผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หลังจากนั้นบัญชีของท่านจะถูกระงับการถอนเหรียญและการยืนยัน OTP โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนและปลดล็อก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว