วิธีปลดล็อกรหัสผ่าน ไฟล์ PDF

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 09:46 PM

วิธีการปลดล็อกรหัสผ่านของไฟล์ PDF เพื่อใช้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กับ Bitkub.com

1. เลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ โดยการคลิกขวา > Open With > Google Chrome แล้วใส่รหัสผ่านไฟล์

1.jpg


2. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่รูปเครื่องพรินต์ ดังภาพ

2.jpg

 

3. เมื่อหน้าต่างใหม่แสดงขึ้นมา ให้กดที่ "เปลี่ยน..." ดังภาพ

3.jpg

 

4. ให้เลือกที่หัวข้อ "บันทึกเป็น PDF"

4.jpg

 

5. กด "บันทึก"

5.jpg

 

6. เลือกที่สำหรับเก็บไฟล์ เช่น Desktop หลังจากนั้นให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ แล้วกด "Save"

6.jpg

 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ไฟล์จะสามารถนำไปเปิดใช้งานได้โดยไม่ติดรหัสผ่านอีกต่อไป

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว