Bitkub ปิดระบบ Call Center ชั่วคราว ในวันที่ 07/09/2564 ตั้งแต่เวลา 22:30 น. เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sun, 19 Feb 2023 เมื่อ 08:48 PM

Bitkub ปิดระบบ Call Center ชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องจากทางผู้ให้บริการ โดยท่านจะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Call Center ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

กำหนดการ
เรื่อง ปิดระบบ Call Center ชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องจากทางผู้ให้บริการ
วันที่ 7 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 22:30 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        02:50 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 8 กันยายน 2564


ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อเราทาง Live Chat หรือติดต่อ Butkub Support ได้ตามปกติ

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Bitkub

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว