หลักฐานการชำระเงินคืออะไร (Proof of payment)

แก้ไขเมื่อ Tue, 17 Oct 2023 เมื่อ 12:36 PM

หลักฐานการชำระเงิน หรือ Proof of payment สามารถเป็นได้ทั้งภาพสแกน รูปถ่าย หรือ ภาพแคปจากหน้าจอ ของผลการทำรายการโอน เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันว่า ท่านได้ทำการฝากเงินผ่านวิธีการโอน (THB Transfer หรือ THB Transfer Over-The-Counter (OTC)) เข้าสู่บัญชีบิทคับสำเร็จแล้ว


โดยข้อมูลที่ต้องแสดงในเอกสารมีดังนี้

  • ชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคารของท่าน
  • ชื่อเเละเลขบัญชีของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัดที่เป็นผู้รับเงินโอน
  • วันที่และเวลาที่ท่านทำการโอนเงิน
  • จำนวนเงินโอน


ตัวอย่างหลักฐานที่ยอมรับได้สามารถแบ่งตามวิธีการฝากได้ดังนี้


1. การฝากเงินเข้าบัญชีบิทคับผ่านการโอนออนไลน์ (THB Transfer)

เอกสารที่ยอมรับได้ ได้แก่ สลิปการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

ตัวอย่าง


image.png


2. 
การฝากเงินเข้าบัญชีบิทคับโดยการฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (THB Transfer Over-The Counter)

เอกสารที่ยอมรับได้ ได้แก่ แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

  • หากท่านทำการโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย โปรดถ่ายรูปใบ "ถอน/หักบัญชี" (ใบโอนสีแดง) คู่กับใบ "ฝาก/ชำระเงิน/เข้าบัญชี" (ใบโอนสีเขียว) ให้อยู่ในรูปเดียวกัน ก่อนอัปโหลดรูปเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการฝากเงิน


  • แบบฟอร์มการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่น ๆบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว