Bitcoin Halving เหตุการณ์สำคัญที่มีทุก ๆ 4 ปี

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 08:55 PM

Bitcoin Halving เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับบิตคอยน์ ทุก ๆ 4 ปี หรือทุก ๆ 210,000 บล็อก คำนวณได้จาก 1 บล็อก เกิดทุกๆ 10 นาที โดยเฉลี่ย หรือเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่บิตคอยน์เกิดขึ้นในระบบลดลง 50% หรือ รางวัลต่อการขุด 1 บล็อก ลดลงครึ่งหนึ่ง

ปัจจุบันรางวัลต่อการขุด 1 บล็อกอยู่ที่ 12.5 BTC เมื่อรวมค่าธรรมเนียมการโอน 1 บล็อกจะได้เกือบ 13 BTC

Bitcoin Halving ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค. 2563

สำหรับข่าวสารดี ๆ เกี่ยวกับ Bitcoin ท่านสามารถติดตามได้ที่ bitkub.com/halving

==============================
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://www.bitkub.com
FB: https://www.facebook.com/bitkubofficial
Twitter: https://www.twitter.com/bitkubofficial
IG: https://www.instagram.com/bitkubofficial
Youtube: https://www.youtube.com/BitkubOfficial
==============================

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว