Secret Network (SCRT) คืออะไร ?

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 08:59 PM

Secret Network (SCRT) เดิมรู้จักในชื่อ Enigma (ENG) เป็นเหรียญที่เชี่ยวชาญในสัญญาลับ (Secret Contract) เช่นเดียวกับ Ethereum ที่เชี่ยวชาญในสัญญาสมาร์ต (Smart Contract) Secret Network เน้นความเป็นส่วนตัวของ Smart Contract โดยการทำให้เนื้อหาของธุรกรรมเป็นส่วนตัวจากบัญชีสาธารณะ Secret Network มีตัวย่อในการเทรดคือ SCRT


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว