ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินบาท

แก้ไขเมื่อ Fri, 26 Jan 2024 เมื่อ 11:56 AM

1. รายการฝากเงินบาท


1.1 ฝากด้วยวิธีการโอนเงิน (Transfer THB)

 • เงินเข้าบัญชีบิทคับของท่านภายใน 3 วัน * ’ **
  (ภาพหลักฐานรายการฝากเงินที่ท่านอัปโหลดต้องสามารถอ่านได้ชัดเจนครบถ้วนและจำนวนเงินถูกต้อง)
 • ยอดฝากขั้นต่ำสำหรับการฝากด้วยวิธีการโอน คือ 50,000 บาท

1.2 ฝากด้วยวิธีการ QR Payment (Mobile Banking QR Code)

 • เงินเข้าบัญชีบิทคับของท่านได้อย่างรวดเร็ว (ภายใน 1 นาที - 24 ชั่วโมง) * ’ ** ’ ***
 • ยอดฝากขั้นต่ำสำหรับการฝากด้วยวิธีการฝากผ่าน QR code คือ 40 บาท
 • ไม่สามารถใช้ QR Code เดิมในการทำธุรกรรมครั้งถัดไป เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด


หมายเหตุ

        * ชื่อบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้ามาต้องตรงกับชื่อที่ใช้ยืนยันตัวตนหรือชื่อที่ใช้ยืนยันบัญชีบิทคับ หากท่านใช้บัญชีผู้อื่นโอนเข้ามา บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่านหลังจากท่านส่งเอกสารที่ถูกต้องเข้ามา (อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีทำเรื่องคืนเงิน)

        ** การฝากเงิน อาจใช้ระยะเวลาภายใน 3 วันทำการได้ หาก Payment Gateway เกิดการขัดข้อง ซึ่งส่งผลให้การฝากเงินมีปัญหาล่าช้า และต้องรอทางธนาคารตรวจสอบยอดที่ท่านทำรายการต่อไป ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ ถึงระยะเวลาที่ระบบจะได้รับการแก้ไขและใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

        *** ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมการฝากผ่าน QR code ได้ ในเวลา 23:30 น. - 00:10 น. ของทุกวัน เนื่องจากเป็นช่วงการปรับปรุงระบบประจำวันของทางธนาคาร

 
image (1).png


_____________-02.png
 
2. รายการถอนเงินบาท

2.1 ทำรายการถอนไปยังธนาคารกสิกรไทย
 • รายการถอนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้ระยะเวลาภายใน 24 ชั่วโมง *
 • รายการถอนเงินเกิน 2,000,000 บาท ใช้ระยะเวลาภายใน 24 ชั่วโมง * **
 • การถอนเงินสามารถถอนได้ ครั้งละไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อครั้ง

2.2 ทำรายการถอนไปยังธนาคารอื่น ๆ
 • ใช้ระยะเวลาภายใน 24 ชั่วโมง *
 • การถอนเงินสามารถถอนได้ ครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อครั้ง
 

หมายเหตุ:

 • ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมการถอนเงินได้ ในเวลา 23:30 น. - 00:10 น. ของทุกวัน เนื่องจากเป็นช่วงการปรับปรุงระบบประจำวันของทางธนาคาร

        * การถอนเงิน อาจใช้ระยะเวลาภายใน 3 วันทำการได้ หาก Payment Gateway เกิดการขัดข้อง ซึ่งส่งผลให้การถอนเงินมีปัญหาล่าช้า และต้องรอทางธนาคารตรวจสอบยอดที่ท่านทำรายการต่อไป ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ ถึงระยะเวลาที่ระบบจะได้รับการแก้ไขและใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

        ** หากท่านทำธุรกรรมการถอนเงินบาทเกิน 2,000,000 บาท ในช่วงเวลาหลัง 18:00 น. เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านไม่เกินช่วงเวลา 10:00 น. ในวันถัดไป

 

3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินบาท
 
3.1 ค่าธรรมเนียมฝาก
การทำรายการฝากบนบิทคับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
 
3.2 ค่าธรรมเนียมการถอน
การทำรายการถอนจะมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนาคารและจำนวนเงินในการถอน ซึ่งสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง
 
จํานวนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีธนาคารไทยอื่น ๆ
0 - 100,000 บาท20 บาท20 บาท
100,001 - 500,000 บาท20 บาท75 บาท
500,001 - 2,000,000 บาท20 บาท200 บาท
2,000,001 - 20,000,000 บาท20 บาทไม่สามารถทำรายการได้
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่ https://www.bitkub.com/fee/thb

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว