EP.11: การยืนยันตัวตนผ่านระบบ Dip Chip

แก้ไขเมื่อ Thu, 30 Mar 2023 เมื่อ 03:48 PM


บิทคับรองรับการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Dip Chip แล้ววันนี้! โดยท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตนได้แล้ว ณ จุดบริการ Counter Service เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดบัญชี โดยขณะนี้บริการในส่วนนี้รองรับเฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนด้วยระบบ Dip Chip ได้ที่บทความต่อไปนี้

- Dip chip คืออะไร

- วิธีการยืนยันตัวตนที่ Counter Service ด้วยระบบ Dip Chip

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว