การทำงานของ Terra

แก้ไขเมื่อ Wed, 08 Feb 2023 เมื่อ 10:56 AM

เครือข่าย Terra มีกลไกในการรักษามูลค่าของ Stablecoin ที่อยู่บนเครือข่าย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง LUNA และ Stablecoin โดยจะยกตัวอย่างการทำงานร่วมกันระหว่าง LUNA และ UST ดังนี้

 

ในกรณีที่มีความต้องการ UST สูง ส่งผลให้มูลค่าสูงขึ้นมาที่ 1.002 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น เครือข่าย Terra จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแลก (Swap) เหรียญ LUNA มูลค่า 1 ดอลลาร์กับ UST 1 เหรียญผ่านกระเป๋า Terra Station ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนนี้จะทำให้ LUNA มูลค่า 1 ดอลลาร์ที่ใช้แลกถูกทำลาย ในขณะที่ UST ถูกสร้างเพิ่มมาอีก 1 เหรียญ ทำให้อุปทานของ UST เพิ่มสูงขึ้น และเนื่องจาก UST กำลังมีมูลค่าที่ 1.002 ดอลลาร์ ผู้ใช้ก็สามารถทำกำไรไปได้ 0.002 ดอลลาร์

 

ในทางตรงกันข้าม กรณีที่มีความต้องการ UST ต่ำ และมูลค่าตกลงมาที่ 0.998 ดอลลาร์ ผู้ใช้สามารถซื้อ UST ได้ที่ราคา 0.998 ดอลลาร์ และใช้ฟังก์ชันของกระเป๋า Terra Station เพื่อแลก 1 UST กับ LUNA มูลค่า 1 ดอลลาร์ กระบวนนี้จะทำให้ UST 1 เหรียญถูกทำลาย และสร้างเหรียญ LUNA มูลค่า 1 ดอลลาร์ขึ้นมา ทำให้ผู้ใช้ทำกำไรไปได้ 0.002 ดอลลาร์

กระบวนที่ยกตัวอย่างมานี้จะเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาบนเครือข่าย Terra ทำให้ Stablecoin บนเครือข่ายมีมูลค่าใกล้กับสกุลเงิน Fiat ที่ผูกมูลค่าด้วยมากที่สุด

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว