สามารถยกเลิกรายการเทรดที่สำเร็จแล้วได้หรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Sat, 04 Feb 2023 เมื่อ 10:14 PM

เมื่อท่านทำการส่งคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คำสั่งซื้อของท่านจะอยู่ในหัวข้อ "รายการที่เปิดไว้ของฉัน (My Open Orders)" ซึ่งหากอยู่ในหน้านี้ ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งนี้ได้ตลอดเวลา 

Screenshot_032220_040850_PM.jpg

 

แต่หากรายการของท่านที่ตั้งไว้ถูกจับคู่และรายการสำเร็จ  รายการที่ตั้งไว้ใน "รายการที่เปิดไว้ของฉัน" จะหายไป และอยู่ในหน้า "ประวัติ (My Order History)" แทน หากถึงขั้นตอนนี้จะไม่สามารถยกเลิกรายการได้

Screenshot_032220_041542_PM.jpg

หากท่านกรอกข้อมูลในรายการไม่ครบหรือตกหล่น  ท่านสามารถยกเลิกรายการที่ยังไม่ถูกจับคู่ได้ โดยระบบจะหยุดกระบวนการและจำนวนเงินที่รอดำเนินการของท่านจะถูกส่งกลับมายังบัญชีทันทีบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว