Bitkub App: ขั้นตอนการสมัคร KYC Level 1

แก้ไขเมื่อ Fri, 10 Mar 2023 เมื่อ 01:37 PM

กรณีท่านต้องการทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์
สำหรับบุคคลสัญชาติไทย วิธีการยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลสัญชาติไทย (Level 1)
สำหรับบุคคลต่างชาติ วิธีการยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างชาติ (Level 1) 

 

1. เปิดแอปพลิเคชัน Bitkub Exchange และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน

2. กดเลือกเมนู Setting ที่แถบเมนูด้านล่างขวา และ เลือกหัวข้อ "ยืนยันตัวตน"

img_4142.jpg Screenshot_20220824-154058.jpg 

 

3. กด "ดำเนินการต่อ" เพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน

IMG_1195 (1).PNG

 

4. เลือกสัญชาติของท่าน

   img_4145.jpg

5. อ่านและทำความเข้าใจแบบฟอร์ม FATCA > กดเลือกที่ ฉันยืนยัน > เลือกที่ปุ่ม "ถัดไป"

 

 img_4147.jpg     

 

6. กรอกข้อมูลตามที่ระบุในช่องว่างให้ครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลให้ตรงกันกับรายละเอียดในเอกสารของท่าน การกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การสมัครของท่านถูกปฏิเสธจากการตรวจสอบ KYC ระดับที่ 1 ได้

 • ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย นางสาว ฯลฯ)
 • ระบุข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ในช่องที่ให้ระบุชื่อกลาง (middle name) ห้ามกรอกชื่อเล่นหรือชื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชื่อกลางที่เป็นทางการตามที่ระบุในบัตรประชาชน
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง > กดยืนยัน OTP > นำรหัสที่ได้รับมากรอกให้ถูกต้อง

7.  กด "ถัดไป" เพื่อไปยังหน้าต่อไป

หมายเหตุท่านสามารถกดบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้ หากต้องการกลับมาดำเนินการต่อในภายหลัง

Screen_Shot_2565-01-25_at_15.47.27.pngScreen_Shot_2565-01-25_at_15.47.42.png

 

หมายเหตุสำหรับลูกค้าสัญชาติจีน ในช่อง "หมายเลขประจำตัวประชาชน" ให้กรอกหมายเลขประจำตัว 18 หลัก

 

Screenshot_20210712-123048_Bitkub.jpg

8. กรอกข้อมูลที่อยู่ของท่านในช่องที่ให้ไว้อย่างถูกต้อง และกด ถัดไป เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

 • หากท่านมีที่อยู่มากกว่า 1 แห่ง ท่านสามารถเลือกที่ช่อง ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อแตกต่างจากที่อยู่ตามบัตรประชาชน เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อได้ 

img_4153.jpgimg_4155.jpg

 

9. ระบุแหล่งที่มาของรายได้ของท่านจากตัวเลือกที่มีให้ และกด ถัดไป เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

 • ในกรณีที่ตัวเลือกไม่ตรงกับที่มารายได้ของท่านให้เลือก อื่น ๆ แทน และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

 img_4156.jpg12.png13.png

 

10. ตอบคำถามแบบทดสอบความเหมาะสมด้านการลงทุน (Suitability test) ให้ครบถ้วนทุกข้อ > กดยืนยันที่ช่อง รับรองข้อมูล > กด ถัดไป 

 

img_4161.jpgimg_4169__1_.jpg

 

11. จากนั้นท่านจะเข้าสู่ ขั้นตอนอัปโหลดภาพเอกสาร ที่ออกโดยภาครัฐเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน กดที่ "เริ่มอัปโหลดภาพเอกสาร" เพื่อดำเนินการต่อ

** ท่านสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่ Counter Service ด้วยระบบ Dip Chip ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการยืนยันตัวตนที่ Counter Service ด้วยระบบ Dip chip

 

mceclip1.png

 

12. อัปโหลดเอกสารสำคัญ ที่เห็นข้อมูลชัดเจน ไม่เลือนลาง โดยการกดที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างหรือลากไฟล์มาวางที่บริเวณดังกล่าว
** โปรดตรวจสอบ รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่ **

หมายเหตุ:

 • ท่านสามารถใช้รูปเอกสารตัวจริง หรือรูปถ่ายสำเนาของเอกสาร (เซ็นหรือไม่เซ็นรับรองเอกสารก็ได้)
 • หากท่านเซ็นรับรองเอกสาร จะต้องไม่บดบังข้อมูลใด ๆ บนเอกสาร
 • ภาพที่อัปโหลดต้องชัด ข้อมูลครบถ้วน และเอกสารยังไม่หมดอายุ
 • ภาพเอกสารต้องเห็นรายละเอียด หน้าแรกที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน และหน้าเอกสารที่แสดงชื่อ นามสกุลของท่าน
 • สำหรับเอกสารเพิ่มเติม (เอกสารประกอบอื่นที่น่าเชื่อถือ) ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้มากกว่า 1 รายการเพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชี
 • ระบบรองรับไฟล์ JPG, JPEG และ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 20 MB ต่อไฟล์
 • กรณีที่ท่านมีความบกพร่องทางการสื่อสาร การตัดสินใจ หรือทางด้านร่างกาย โปรดอัปโหลดเอกสารสำคัญที่ยังไม่หมดอายุของท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เอกสารจำเป็น ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สำหรับเอกสารต่อไปนี้ โปรดเลือกส่ง อย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน 2 หน้า (หน้ารายการเกี่ยวกับบ้านและหน้าที่แสดงชื่อ-นามสกุลของท่านหรือ เอกสารรับรองความพิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุรายละเอียดความพิการอย่างชัดเจน

13. เมื่อท่านอัปโหลดเอกสารสำคัญตามที่ระบุครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Next” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในการยืนยันตัวตน หรือเลือก “Save” เพื่อบันทึกเอกสารไว้สำหรับดำเนินการต่อในภายหลัง

 

14. จากนั้น ท่านจะเข้าสู่ขั้นตอนดำเนินการอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนของท่านผ่านระบบ Jumio โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ถูกต้องก่อนอัปโหลด โดยใช้ บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลต่างชาติ) จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Jumio

mceclip2.png

 

15. ระบบจะแสดงวิธีการถ่ายภาพบัตรประชาชน ให้กด "ต่อไป" เรื่อย ๆ เพื่อดูวิธีการถ่ายภาพที่ถูกต้อง

Screen_Shot_2564-10-19_at_12.37.06.pngJumio_Tutorial1.pngJumio_Tutorial2.png

 

16. เมื่อถึงหน้าสุดท้ายของวิธีการถ่ายภาพ ให้กด "เริ่มถ่ายรูป" เมื่อท่านพร้อม

Jumio_Tutorial3.png

หมายเหตุโปรดปรับการตั้งค่ามือถือของท่านให้อนุญาตแอปพลิเคชันของ Bitkub Exchange ในการเข้าถึงกล้องของท่านเพื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Jumio

 

17. เริ่มถ่ายภาพบัตรประชาชนด้านหน้าโดยให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ดังภาพ เมื่อระบบทำการถ่ายเสร็จแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบภาพที่ถ่ายอีกครั้ง หากข้อความหรือรายละเอียดยังไม่ชัดเจน ท่านสามารถกด "Retake" เพื่อถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง

Jumio_Tutorial4.pngJumio_Tutorial5.png

 

18. ถ่ายภาพบัตรประชาชนด้านหลังโดยให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ดังภาพ เมื่อระบบทำการถ่ายเสร็จแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบภาพที่ถ่ายอีกครั้ง หากข้อความหรือรายละเอียดยังไม่ชัดเจน ท่านสามารถกด "Retake" เพื่อถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง

Jumio_Tutorial6.pngJumio_Tutorial7.png

 

19. กด "Continue" เพื่อดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบใบหน้า ท่านจะสามารถเห็นใบหน้าของท่านในกรอบวงรี และสามารถทำตามวิธีที่แสดงบนหน้าจอ โดยภาพใบหน้าของท่านจะต้องมีความชัดเจน ไม่สว่างหรือมืดเกินไป

 

Jumio_Tutorial8.png

หมายเหตุภาพเซลฟีจะต้องเห็นเต็มใบหน้าอย่างชัดเจน ไม่มีบางส่วนขาดหายหรือมีสิ่งใดบดบังใบหน้าของท่าน และห้ามมีบุคคลอื่นในภาพเซลฟี่ของท่าน

 

20. ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในระบบดิจิทัลก่อนทำการกด ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว และนโยบาย AML จากนั้นให้ท่านทำการกดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ

img_4177.jpg

 

21. เมื่อทำการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนสำเร็จ ท่านจะพบหน้าต่างแสดงข้อความ "โปรดทำแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องคริปโทฯ ระหว่างรอผลการยืนยันตัวตนของคุณ" ซึ่งท่านจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี จำนวนทั้งสิ้น 10 ข้อ โปรดกด "เริ่มทำแบบทดสอบ" เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

 

Crypto_Knowledge-A-D-TH-KYC.png

 

22. อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำ ก่อนกด "เริ่มทำแบบทดสอบ"

Crypto_Knowledge-A-D-TH-Crypto_Knowledge (10).png

 

23.  เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องโดยกดที่คำตอบนั้น ๆ และกด "ต่อไป" เพื่อไปยังข้อถัดไป

Crypto_Knowledge-A-D-TH-Crypto_Knowledge (1).png

 • หากคำตอบของท่านถูกต้อง ปุ่ม "ต่อไป" จะเป็นสีเขียว และท่านสามารถกดเพื่อไปทำข้อต่อไปได้
 • หากคำตอบที่ท่านเลือกไม่ถูกต้อง คำตอบจะปรากฏเป็นสีแดง พร้อมมีข้อความแจ้งเตือนด้านล่าง เพื่อให้เลือกคำตอบใหม่ จนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
ตัวอย่างของคำตอบที่ถูกต้องตัวอย่างของคำตอบที่ผิด
Crypto_Knowledge-A-D-TH-Crypto_Knowledge (2).pngCrypto_Knowledge-A-D-TH-Crypto_Knowledge (3).png

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกทำแบบทดสอบในภายหลังได้ โดยกด "ออกจากหน้านี้" อย่างไรก็ตาม ท่านจำเป็นต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านก่อน จึงจะสามารถทำการซื้อ-ขายคริปโทฯ บนระบบบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้

 

Crypto_Knowledge-A-D-TH-Crypto_Knowledge (5) (1).png

 

24. เมื่อท่านตอบคำถามถูกต้องครบทุกข้อแล้ว ระบบจะแสดงข้อความดังภาพ ให้ท่านกดปุ่ม "กลับไปหน้าหลัก" เพื่อเริ่มใช้งานในส่วนอื่น ๆ ต่อไป โดยผลการยืนยันตัวตนจะถูกส่งให้ท่านทางอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด*

Crypto_Knowledge-A-D-TH-Crypto_Knowledge (4).png

 

* การยืนยันตัวตนอาจใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน 1-15 วัน สำหรับลูกค้าทั่วไป และไม่เกิน 60 วัน สำหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม หลังได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนเข้ามาเป็นจำนวนมาก การตรวจสอบอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้ ทางเราจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว