นโยบายภาษีเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ดิจิทัล

แก้ไขเมื่อ Tue, 18 Jun 2024 เมื่อ 11:05 AM

ในกรณีที่ท่านทำการซื้อขาย (เทรด) สินทรัพย์ดิจิทัลกับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ทางเราจะทำการชำระเฉพาะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่านั้น แต่ในส่วนของภาษีเงินได้ 10-15% ของนักลงทุน บริษัทไม่ได้ทำการเรียกเก็บจากลูกค้า เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละรายการนั้นเป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งทางเรายังไม่มีนโยบายการวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนให้กับลูกค้า ฉะนั้น ท่านต้องนำประวัติการทำธุรกรรมไปคำนวณกำไร-ขาดทุนด้วยตนเอง สำหรับการยื่นภาษีของรายได้ในส่วนนี้ 


ในส่วนของเอกสารรายละเอียดประวัติการทำธุรกรรมซื้อขาย สามารถดาวน์โหลดจากบัญชีบิทคับของท่านได้โดยตรง โดยเอกสารจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการดาวน์โหลดประวัติการทำธุรกรรมเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 


ในกรณีที่ท่านมีรายได้จากโปรแกรมแนะนำเพื่อน (Referral Program) มากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์มีหน้าที่ในการนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรตามกฎหมาย โดยท่านสามารถแจ้งขอเอกสาร “หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)” เข้ามายังบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ โดยระบุเดือนหรือช่วงระยะเวลาที่ต้องการทราบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้แก่ท่าน เพื่อนำไปใช้ในการยื่นเสียภาษีต่อไปได้


หมายเหตุ: เพื่อป้องกันการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากทั้งสองกรณีข้างต้น บริษัทแนะนำให้ท่านยื่นเอกสารประวัติการทำธุรกรรม หรือหลักฐานใบกำกับภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว